Termeni și condiții - Sfera Credit

A picture containing text

Description automatically generated

 

Termeni și condiții de utilizare site www. sferacredit.ro

 

1. DESCRIEREA SERVICIULUI. DEFINIȚII

Site-ul www.sferacredit.ro este aflat în folosința SFERA CREDIT IFN S.A. (denumită în continuare SFERA CREDIT), cu sediul social în Mun. Bucureşti, Str. Matei Millo nr. 9, Parter, Sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului București sub nr. J40/17264/2022, CUI RO 46765230, o instituție financiară nebancară care realizează activități de creditare, aceasta având drept exclusiv de proprietate intelectuală asupra conținutului site-ului, fiind denumită în continuare deținătorul site-ului.

Informaţiile cuprinse în acest site web sunt furnizate exclusiv cu titlu informativ şi trebuie utilizate doar în acest scop, ele neputând fi considerate oferte de produse sau servicii financiare şi nici nu reprezintǎ sfaturi sau recomandǎri pentru investiţii sau condiţii contractuale ale unui împrumut sau produs financiar.

 

 

SFERA CREDIT este o instituție financiară nebancară care prin intermediul site-ului www.sferacredit.ro se asigură că acordă credite către consumatori.  Contractele de credit oferite de SFERA CREDIT sunt contracte încheiate la distanță.

 

Următorii termeni vor fi definiți dupa cum urmează:

 • Utilizator – orice persoană care se înregistrează pe site și plasează o solicitare, fiind interesată de furnizarea serviciilor oferite de www.sferacredit.ro
 • Serviciu – furnizarea către utilizator a accesului la platformă prin intermediul căreia se pot accesa informațiile privind creditarea, simularea acordării unui credit, accesarea și descărcarea draftului de contract de creditare online, crearea, personalizarea și plasarea unei solicitări de creditare online personalizate conform opțiunilor utilizatorului. Accesul la serviciu este condiționat de crearea unui cont personal care se accesează prin nume și parolă. Pentru crearea contului, utilizatorul va furniza deținătorului site-ului toate datele personale solicitate de către acesta.

Produsele și serviciile descrise în acest site, precum și mărcile sau logo-urile prezentate, sunt proprietatea exclusivă a SFERA CREDIT sau a altor parteneri contractuali ai SFERA CREDIT, ele neputând fi reproduse sau folosite de către un alt terț, sub sancțiunea legislației aplicabile.

SFERA CREDIT își rezervă dreptul de a modifica conținutul și /sau structura site-ului în orice moment și fără nicio informare prealabilă a utilizatorului. Astfel, utilizatorii site-ului nu pot ridica nicio obiecție cu privire la modificările realizate.

 

2. ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI

Pentru a beneficia de serviciile oferite de www.sferacredit.ro, vă obligați și garantați următoarele:

 • furnizați date reale, exacte și complete despre utilizator, astfel cum se solicită prin formularul de înregistrare al site-ului;
 • mențineți sau actualizați datele de înregistrare care au suferit modificări (ex. nume, prenume, adresă, CNP, persoană de contact, telefon etc.) pentru ca acestea să fie conforme realității, exacte și complete.

2.1. Informații privind crearea contului de client

Pentru a putea aplica pentru acordarea unui credit pe site-ul SFERA CREDIT, este necesar să creați un cont de client. Acesta se va crea în secțiunea dedicată fiind necesare o serie de informații care se vor prelua automat în cererea de credit. Nu vor fi solicitate pentru crearea contului de client alte date și informații decât cele strict necesare completării cererii de credit și încheierii contractului de credit. Având în vedere specificul contractului de credit încheiat cu SFERA CREDIT, acela de contract la distanță, crearea unui cont de client este obligatorie, acesta reprezentând locul de întalnire a cererii și ofertei de creditare și cel de încheiere a contractului de credit. Contul de client asigură o comunicare confidențială și în stricte condiții de securitate între SFERA CREDIT și dumneavoastră, fiind și loc de stocare a documentelor contractuale (documentație pentru analiză, documente și informări contractuale și precontractuale, contracte și formulare, mijloace electronice de semnare etc).

Contul de client se va crea și utiliza în condiții de deplină securitate, astfel încat va rugăm să vă creați parole puternice pentru a preîntâmpina accesari ilegale.

Prin acceptarea Termenilor și condițiilor, utilizatorul își exprimă acordul pentru eventualele verificări ce vor fi efectuate de administratorii site-ului ca masură de siguranță pentru realitatea și exactitatea datelor furnizate.

 

În cazul în care se constată că informațiile puse la dispoziție de utilizator sunt inexacte sau neconforme celor furnizate de organele in drept, administratorii site-ului își rezervă dreptul de a suspenda sau a sterge contul utilizatorului în cauză și de a refuza încercarile curente sau viitoare de folosire a serviciilor oferite pe site.

3. OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI

Prin accesarea site-ului și a serviciilor puse la dispoziție, Utilizatorul garantează că oferă deținătorului site-ului date complete și corecte referitoare la datele de identificare si datele necesare procesării plății prin card bancar. Utilizatorul este singur responsabil pentru informațiile, textele postate prin contul de acces creat și totodată este singur responsabil pentru respectarea drepturilor de autor cu privire la conținut, astfel cum este dreptul de autor definit și protejat prin lege.

 

3.1. Informații utile privind plățile online.

Debitările în vederea rambursării sumelor împrumutate și datorate se vor realiza prin intermediul platformei Euplătesc.ro sub rezerva acceptării termenilor și condițiilor prevăzuți în prezentul document.

Euplătesc.ro asigură funcția de procesator de plăți pentru tranzacțiile cu card bancar realizate în executarea contractului încheiat cu SFERA CREDIT. Plățile cu cardul online sunt efectuate prin redirecționarea plătitorului către site-ul euplatesc.ro; redirecționarea asigură confidențialitatea datelor cardului procesat – SFERA CREDIT nu vizualizează și nu stochează datele cardului utilizat pentru efectuarea rambursărilor.

Pentru efectuarea rambursărilor prin debitarea directă a cardului, plătitorul nu este comisionat; orice comision impus de către procesatorul de plăți, după caz, este suportat integral de către SFERA CREDIT.

Plațile se efectuează instant, iar procesarea lor este facută zilnic, pentru ziua precedentă.

Pentru utilizarea cu succes a debitării directe pentru sumele datorate în baza contractului de credit, este obligatorie completarea corectă a informațiilor solicitate în procesul de completare a cererii de credit, precum și exprimarea acordului dumneavoastră privind Termenii și condițiile. Exprimarea acordului dumneavoastră cu privire la Termeni și condiții se realizează în mod neechivoc prin aplicarea bifei în caseta dedicată.

4. CONFIDENȚIALITATEA INFORMAȚIILOR

SFERA CREDIT respectă viața privată a tuturor persoanelor vizate cu care este în contact, indiferent dacă procesarea datelor se realizează în nume propriu sau în numele și pe seama altor persoane. Pentru noi este important ca dumneavoastră să întelegeți ce date procesăm, de ce procesăm aceste date, precum și care sunt drepturile persoanelor ale căror date sunt procesate. De aceea, vă îndemnăm să lecturați prezenta Politică de Confidențialitate, care vă va oferi mai multe informații referitor la procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către SFERA CREDIT.

Această politică de confidențialitate stabilește modalitatea în care procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când controlam independent sau împreună cu alți operatori și deci suntem responsabili cu privire la operațiunea de procesare (ex: când realizăm activități de colectare creanțe sau de achiziție a acestora etc.)

În conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, SFERA CREDIT IFN SA, vă informează:

SFERA CREDIT, în calitate de operator, prelucrează datele dumneavoastră în calitate de: clienți/potențiali clienți/foști clienți, beneficiari/potențiali beneficiari ai contractului de creditare, persoane desemnate de client în relația cu SFERA CREDIT.

SFERA CREDIT prelucrează exclusiv datele care îi sunt necesare scopurilor prelucrării.

4.1. Scopurile prelucrării: SFERA CREDIT prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră sau colectate din alte surse în vederea prestării serviciilor de creditare ce constituie obiectul său de activitate; datele sunt colectate și prelucrate în diferitele etape aferente  încheierii contractului de creditare, după cum urmează: crearea contului de utilizator, cunoașterea clientului, analiza bonității clientului,  evaluarea riscului, ofertare,  semnarea acordurilor legale și a contractului de creditare, tragerea creditului, administrarea creditului, încasări asociate contractelor de credit, activitate de colectare/cesiune/executare silită a creanțelor restante. Totodată, în măsura în care v-ați exprimat în mod expres consimțământul, datele pot fi prelucrate în scopul derulării activităților de marketing. Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate și în scopul îndeplinirii unor obligații legale, precum cele fiscale, contabile, privind auditul intern și statutar, protecția consumatorilor sau prevenirea și combaterea spălării banilor și implementarea sancțiunilor internaționale.

4.2. Datele speciale

În general nu prelucrăm date speciale, însă este posibil ca în cursul relației contractuale să ne furnizați asemenea date, de exemplu privind sanătatea dvs., dar pe care le vom prelucra exclusiv  în scopul identificării unor alternative de plată a creditului.

4.3.Temeiul legal al prelucrării: Temeiul prelucrării este constituit din: (1) consimțământul dumneavoastră exprimat în mod liber și explicit, privind datele necesare activității de marketing, identificarea unor alternative de plată a creditului și pentru crearea contului utilizator, (2)  încheierea și executarea, la solicitarea dumneavoastră, a contractului de credit, pentru operațiunile de cunoașterea clientului, analiza bonității clientului,  evaluarea riscului, ofertare,  semnarea contractului de creditare, tragerea creditului, administrarea creditului, încasări asociate contractelor de credit, (3) interesul legitim al operatorului pentru activitatea de colectare/cesiune de creanțe/executare silită a creanțelor restante, (4) îndeplinirea obligațiilor legale aplicabile (legislația specifică în domeniul creditării, legislația privind spălarea banilor și combaterii actelor de terorism, legislația sectorială, legislația privind protecția consumatorilor) pentru cunoașterea clientului, analiza bonității clientului,  evaluarea riscului, păstrarea datelor ulterior încetării contractului, audit.

4.4. Categoriile de destinatari: Astfel, pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în legătura cu contractul de creditare și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, SFERA CREDIT poate comunica datele dumneavoastră către autorități și organisme publice, operatori, terți sau împuterniciții săi sau altor categorii de destinatari, după cum urmează:

 • Pentru îndeplinirea unor cerințe legale sau la solicitarea acestora, către: Banca Națională a României, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, auditori statutari, alte autorități de stat;
 • Pentru analiza bonității și evaluarea riscului, către Agenția Națională  de Administrare Fiscală și Biroul de Credit;
 • Furnizori de servicii (inclusiv consultanți, experți, notariate, case de avocatură, firme de colectare, executori, furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de marketing, societăți de arhivare, instituții bancare);
 • La solicitarea expresă: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, autoritatea judecatorească, autorități publice centrale și locale, poliție, organizații de cercetare a pieței.

 4.5. Categoriile de împuterniciți:

Transmiterea datelor se face în funcție de situații concrete, limitat la obiectivul prelucrării și asigurându-ne prin intermediul contractului încheiat cu privire la respectarea cerințelor Regulamentului. În plus, împuterniciții se supun prevederilor Regulamentului similar operatorilor (inclusiv în ceea ce privește cerința ștergerii sau returnării datelor). 

Categorii de împuterniciți:

 • Firma de contabilitate (România)
 • Firma de soft contabil (România)
 • Firma de colectare creanțe (România)
 • Birouri executori judecătorești/societăți de avocatură (România)
 • Instituții bancare (România)
 • Furnizori de servicii de comunicații (România)
 • Furnizori de servicii print& post
 • Furnizor software administrare credite
 • Furnizor servicii mentenanta IT hardware & software
 • Inspectoratul Teritorial de Munca

Acest tip de comunicare este ocazională sau permanentă, în funcție de situație.

4.6. Durata prelucrării: Pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luăm în calcul durata contractuală, până la îndeplinirea obligațiilor contractuale, regulamentele BNR, termenele de arhivare stabilite prin legea arhivării, legislația privind prevenirea și combaterea spălării banilor, legislația privind protecția consumatorilor. Pentru cazurile de prelucrare care se realizează exclusiv pe baza consimțământului,  precum prelucrarea în scop de marketing direct, retragerea consimțământului duce la încetarea prelucrării.

Dacă nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor conform celor indicate mai sus (cu excepția prelucrării în scop de marketing), vom fi in imposibilitatea de a vă oferi serviciile noastre,  nu vom putea să încheiem contractele de creditare  pe care ni le solicitați sau nu vom putea executa contractul de creditare în care sunteți/veți fi parte. Pe parcursul colectării datelor cu caracter personal, câmpurile obligatorii vor fi marcate distinct.

4.7. Prelucrare date personale în scop de marketing direct 

În măsura în care ați fost de acord, manifestându-vă consimțământul în mod explicit, SFERA CREDIT și/sau partenerii săi pot prelucra în scop de marketing direct (1), pentru crearea de profiluri (2), datele cu caracter personal precum: nume, data nașterii, adresa, adresa e-mail, număr de telefon.  

Pentru îndeplinirea scopului de marketing direct, SFERA CREDIT, prin departamentele specializate, selectează si analizează(3) una sau mai multe dintre datele cu caracter personal menționate anterior. În afară de acestea, mai pot fi utilizate: sex, statut marital, ocupație, domeniul ocupației, venit, angajator, date socio-demografice, adresa IP, date despre comportamentul online (pagini web vizitate), date despre dispozitivul utilizat, cu mențiunea că nu este utilizat concomitent întregul set de date.

 (1) Marketing direct presupune transmiterea de oferte comerciale, newslettere, invitații la campanii, personalizarea ofertelor, administrarea oricăror programe de loialitate sau recompensare a consumatorilor asociate contului de Client,  personalizarea comunicării cu clienții săi utilizând date personale legate de istoricul clienților, opțiuni anterioare sau preferințe de produse sau servicii și altele asemenea. Daca v-ați exprimat dezacordul (respectiv dacă nu v-ați manifestat expres consimțământul în acest sens), datele dvs nu vor fi prelucrate în scop de marketing direct.

 (2)„creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevede aspecte privind situația economică, comportamentul, locul în care se afla persoana fizică respectivă.

(3) Selecția și analiza nu sunt scopuri diferite de scopul inițial, nici operațiuni de prelucrare de sine-stătătoare, ci modalități prin care se realizează scopul de marketing direct. 

Vă rugăm să luați în considerare faptul că oricând pe durata prelucrării datelor puteți retrage consimțământul dumneavoastră privind prelucrarea în scop de marketing, direct din contul de client SFERA CREDIT sau prin intermediul unui e-mail/adresă scrisă adresate operatorului, ceea ce nu va influența în niciun fel încheierea sau executarea contractului de credit.

4.8. Drepturile persoanelor fizice în legatură cu prelucrarea datelor personale

Conform Regulamentului general privind protecția datelor 679/2016, dumneavoastră  beneficiați  de dreptul de acces la date, de informare, de rectificare, de ștergere sau uitare, de portabilitate a datelor, de restricționarea prelucrării și de opoziție.

 • Dreptul la informare: Persoanele fizice au dreptul de a fi informate cu privire la colectarea și utilizarea datelor lor personale, fapt care se realizează prin intermediul prezentei note de informare.
 • Dreptul de acces: Persoanele fizice au dreptul de a accesa datele personale și informații suplimentare. Dreptul de acces permite persoanelor să cunoască și să verifice legalitatea prelucrării.
 • Dreptul de rectificare: Dreptul persoanelor fizice de a rectifica datele personale inexacte sau de a le completa dacă acestea sunt incomplete.
 • Dreptul de ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): Dreptul persoanelor fizice de a le fi șterse datele cu caracter personal, în măsura în care prelucrarea este ilegală, nu mai subzistă temeiurile prelucrării etc. Dreptul la ștergere este, de asemenea, cunoscut ca "dreptul de a fi uitat".
 • Dreptul de portabilitate: Dreptul la portabilitatea datelor permite persoanelor să obțină, să reutilizeze și să le fie transmise datele lor personale către un alt operator, în scopuri proprii în cadrul diferitelor servicii. În cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, vom transfera datele dvs. cu caracter personal.
 • Dreptul la opoziție: Persoanele fizice au dreptul să se opună la: prelucrarea bazată pe interesul legitim sau îndeplinirea unei sarcini de interes public / exercitarea autorității publice (inclusiv profilarea), marketing direct (inclusiv profilare) și prelucrarea în scopul cercetării științifice / istorice și al statisticilor.
 • Dreptul de restricționare a prelucrării: Din momentul în care ați cerut rectificarea datelor dumneavoastră, sau dacă ați obiectat cu privire la procesare și până vom putea să investigăm situația sau să confirmăm acuratețea datelor dumneavoastră (sau să le rectificăm conform instrucțiunilor), sunteți îndreptăţit să solicitați restricţionarea procesării.
 • Drepturi legate procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri: Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. În cazul în care ne-ați oferit consimțământul pentru prelucrarea de date personale în acest scop, aveți dreptul de a vă retrage oricând acest consimțământ.

În plus față de drepturile menționate anterior, aveți dreptul de a depune, direct sau printr-un mandatar, o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Puteți găsi mai multe informații despre Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și despre procedurile de petiționare ale acesteia la adresa www.dataprotection.ro. Totodată, aveți dreptul de a exercita acțiune în justiție în cazul în care considerați că drepturile de care beneficiați în privința datelor cu caracter personal au fost încălcate ca urmare a prelucrării acestora fără a se respecta prevederile GDPR.

Dacă unele din datele dumneavoastră sunt incorecte sau neactualizate, vă rugăm sa ne informați în cel mai scurt timp posibil.

Pentru orice solicitări pe care le puteți avea cu privire la exercitarea drepturilor mentionațe mai sus sau la retragerea consimțământului, precum și pentru a ne adresa orice alte întrebări privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteti să contactați SFERA CREDIT la adresa de e-mail: dpo@sferacredit.ro, în atentia Responsabilului cu Protectia Datelor și/sau la adresa poștală menționată mai jos:

Societatea – SFERA CREDIT IFN SA

 • Adresa: București, Sector 1, Str. Matei Millo nr. 9, Parter
 • Reg. Com. nr.: J40/17264/2022
 • CUI: 46765230
 • Adresa e-mail: office@sferacredit.ro

 

DPO

 • Adresa: București, Sector 1, Strada Matei Millo, nr.9 , parter
 • Adresa e-mail: dpo@sferacredit.ro

6. Declarația privind beneficiarul real și calitatea de persoană expusă public

Prin acceptarea acestor termeni și condiții, declarați pe proprie raspundere că sunteți beneficiarul real al sumelor de bani pe care le-ați solicitat cu titlu de împrumut și vă obligați să comunicați de îndată către SFERA CREDIT orice modificare aparută cu privire la cele declarate. Înțelegeți si sunteți de acord că acordarea împrumutului este condiționată de calitatea dumneavoastră de beneficiar real al sumei obținute. În sensul legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor, prin beneficiar real se înţelege orice persoană fizică în numele ori în interesul căreia se realizează, direct sau indirect, tranzacția pentru care ați apelat la SFERA CREDIT, respectiv creditul solicitat.

Prin acceptarea acestor termeni și condiții, declarați de asemenea  pe proprie raspundere că nu sunteți persoană expusă public (șef de stat, șef de guvern, ministru, secretar de stat, parlamentar, membru în organele de conducere ale partidelor politice, membru al curtii constitutionale, membru al curtii supreme, membru al unei instanțe de nivel înalt, ale carei hotărâri se pot ataca doar în căi extraordinare, membru al organelor de conducere din cadrul curţilor de conturi sau membru al organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale,  ambasador,  însărcinat cu afaceri, ofiţer superior în forţele armate, membru al consiliilor de administraţie sau al consiliilor de supraveghere, sau persoană care deţine funcţii de conducere în regii autonome, societăţi cu capital majoritar de stat sau companii naţionale, director, director adjunct sau membru al consiliului de administraţie sau membru al organelor de conducere în cadrul unei organizaţii internaţionale), membru de familie al unei asemenea persoane (soț, soție, concubin/ă, copil si soț/soție/concubin/ă a acestuia, parinte) sau persoană cunoscută ca asociat apropiat  cu o astfel de persoană. Vă obligați să comunicați de îndată către SFERA CREDIT orice modificare apărută cu privire la cele declarate. Înțelegeți si sunteți de acord ca acordarea împrumutului este conditionață de calitatea de a nu fi persoană expusă public, membru de familie al aceastuia sau asociat apropiat cu o astfel de persoană.

5. POLITICA DE COOKIES

În paginile site-ului www.sferacredit.ro sunt colectate cookie-uri (număr ce identifică în mod unic un browser web de pe un anumit computer, nu o persoană) și navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

Acest website folosește cookie-uri atât cookie-uri proprii cât și cookie-uri de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.

Cookie-urile utilizate în prezentul site oferă un feedback valoros și ne ajută în încercarea de a îmbunătăți experiența online. Site-ul folosește cookie-uri, pentru a îmbunătăți experiența de navigare. Informațiile obținute din aceste cookie-uri nu sunt stocate în baza de date și odată cu închiderea browserului cookie-urile sunt șterse din calculatorul utilizatorului.

Cookie-urile sunt mici fișiere care înregistrează date legate de exeperiența utilizatorului, cu scopul de a o îmbunatăți și nu înregistrează date personale și nici nu sunt module cu potențial dăunator (viruși).

 

Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, poți lua măsurile necesare de securitate astel încât să poți naviga cu încredere pe internet.  Mai multe detalii referitoare la Cookies poți afla pe https://allaboutcookies.org/.

6. MODIFICĂRILE SERVICIULUI

Deținătorul site-ului își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent, serviciile puse la dispoziție (în totalitate sau numai în parte). În acest caz, deținătorul site-ului nu este răspunzator față de Utilizator sau față de o terță persoană pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a serviciilor disponibile prin intermediul www.sferacredit.ro.

Modificările astfel efectuate sunt considerate acceptate de către utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciul și să acceseze contul sau după introducerea acestora pe site.

7. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Utilizatorul declară în mod expres ca a luat la cunoștință de faptul că toate reprezentările stilizate, logo-urile și simbolurile asociate și combinații ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, folosite pe acest site, sunt proprietatea www.sferacredit.ro. Fac excepție informațiile și elementele grafice încarcate de utilizatori.

Utilizatorul acceptă ca orice software folosit în legatură cu serviciile oferite de site conțin informații confidențiale și aflate sub drept de proprietate, fiind protejate de legile privind dreptul de proprietate intelectuală, industriala și alte legi aplicabile.

Utilizatorii se obligă să nu reproducă, copieze, vândă sau exploateze o parte a serviciilor, și informațiilor la care are acces ca urmare a accesarii si utilizarii acestui site.

Utilizatorului îi este interzisă modificarea, închirierea, cedarea, împrumutul, vânzarea, distribuția sau crearea unor materiale derivate bazate pe serviciile sau programele folosite în cadrul site-ului.

8. RĂSPUNDERE

Utilizatorul declară în mod expres că acceptă urmatoarele condiții:

 1. utilizarea serviciilor puse la dispoziție pe site se face pe propria răspundere. Administratorii www.sferacredit.ro sunt absolviți în mod expres de orice răspundere, inclusiv, dar nu limitat la garanțiile indirecte de vânzare sau de conformitate cu specificațiile pentru un anume scop.

Informațiile cuprinse în acest site sunt furnizate exclusiv cu titlu informativ și trebuie utilizate doar în acest scop, ele neputând fi considerate oferte de produse sau servicii financiare și nici nu reprezintă sfaturi sau recomandari pentru investiții sau contractarea unui împrumut sau produs financiar.

SFERA CREDIT nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele informații eronate, incomplete sau alterate, prin orice mijloace, de către terțe părți și nu răspunde pentru eventualele daune directe/indirecte suportate/pretinse de terți ca urmare a utilizării informațiilor cuprinse în prezentul site.

9. LIMITELE RĂSPUNDERII

Utilizatorul acceptă în mod expres ca administratorii site-ului nu vor fi răspunză tori pentru nici un fel de daune sau prejudicii directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la prejudicii prin pierdere de profit, posibilitatea de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă administratorul a fost anterior informat despre posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor www.sferacredit.ro;
 • acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor Utilizatorului;
 • declarații sau acțiuni ale unei terțe părți asupra serviciilor portalului;
 • orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

10. NOTIFICĂRI ȘI COMUNICĂRI

Notificările/comunicările adresate utilizatorilor vor fi făcute pe cale electronică, prin e-mail. Administratorii www.sferacredit.ro pot face notificări privind schimbarea Termenilor de Utilizare sau alte chestiuni prin afișarea de înștiințări către utilizatori în mod general, pe site.

11. LEGEA APLICABILĂ

Prin accesarea acestui site web, Utilizatorul acceptă că acest contract și orice dispută legată de el sunt guvernate și interpretate în concordanță cu legile române, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicției exclusive a instanțelor judecătorești române competente.

www.sferacredit.ro nu oferă garanția că conținutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor țări în afara României. Dacă Utilizatorul accesează acest site din afara României, o face pe riscul său și este singur responsabil de respectarea legilor țării în care se află.

12. CLAUZE FINALE

Nerespectarea termenilor contractuali, frauda sau orice comportament care aduce prejudicii SFERA CREDIT pot duce la suspendarea accesului Dumneavoastră la serviciile oferite de SFERA CREDIT prin intermediul acestui site.

 

 

 

 

Chat on WhatsApp