Ce este Biroul de Credit?

Biroul de Credit este o societate privată care administrează o bază de date în sistem centralizat, care conține date referitoare la activitatea de creditare desfășurată de instituțiile financiar-bancare (bănci și IFN-uri), autorizate conform legii.

Înființat la inițiativa sectorului bancar românesc, Biroul de Credit își propune să sprijine participanții la sistem prin furnizarea de informații reale, actualizate și consistente referitoare la persoane fizice, care au contractat credite de la bănci sau societăți financiare, au achiziționat un produs în sistem leasing sau au fost asigurate împotriva riscului de neplată de o societate de asigurări.

Altfel spus, băncile și IFN-urile care au o relație contractuală cu Biroul de Credit, verifică bonitatea clienților (probabilitatea ca persoana vizată să-și îndeplinească obligațiile contractuale la timp) prin interogarea bazei de date administrată de Biroul de Credit, în baza acordului de interogare obținut în prealabil de la client.

Care sunt persoanele vizate de prelucrarea datelor în Biroul de Credit, ce fel de informații prelucrează, cine poate interoga baza de date și în ce condiții, precum și multe alte detalii, pot fi obținute accesând link-ul www.birouldecredit.ro

Chat on WhatsApp